Spotkania kooperacyjne w branży OZE

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach kooperacyjnych (B2B), które odbędą się w dniu 15.11.20117 roku podczas  X Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2017 w Lublinie. Współorganizatorem spotkań jest Biuro Enterprise Europe Network prowadzone przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej. Spotkania B2B to impreza towarzysząca Konferencji pt.  „Niezależność energetyczna […]

Szkolenie z zakresu prowadzenia współpracy międzynarodowej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza przedsiębiorców do udziału w Szkoleniu z zakresu prowadzenia współpracy międzynarodowej, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości) w Sali szkoleniowej nr 2.05 (II piętro). Szkolenie jest organizowane w ramach  […]

Szkolenie „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych”. Szkolenie skierowane jest do osób młodych do 29 roku życia, bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, niepracujących i nie uczących się dziennie, które posiadają uprawnienia energetyczne/ elektryczne. Szkolenie obejmie 24 godziny zajęć i zakończy się uzyskaniem certyfikatu UDT. Uczestnik szkolenia otrzyma stypendium […]

II Warsztat z zakresu promocji współpracy B+R przedsiębiorstw i uczelni

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w II Warsztacie z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej, który odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie […]

Konferencja pt. „Niezależność energetyczna na poziomie lokalnym”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w Konferencji pt. „Niezależność energetyczna na poziomie lokalnym”,  która odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 9.30 w Hali Targowej przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie (Sala konferencyjna B1). Konferencja jest organizowana w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  […]

Spotkanie klastrów w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym

W dniu 11 października 2017 roku w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie Przedstawicieli Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Wschodniego Klastra Obróbki Metali, Klastra Lubelska Medycyna, Klastra BTM, Digital Knowledge Cluster, Radomskiego Klastra Metalowego oraz Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii z Przedstawicielami Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Podczas spotkania Pan Tomasz Szymajda – Prezes Parku przybliżył uczestnikom działalność Parku […]

Tomaszowski Klaster Energii

Z inicjatywy samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego w dniu 6 września 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim zostało podpisane Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego Klastra Energii (TKE). Porozumienie  zostało podpisane przez: Powiat Tomaszowski, wszystkie gminy z terenu powiatu tomaszowskiego,  Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Lokalną Organizację Turystyczną ,,Roztocze”, a także mikro, małych i średnich przedsiębiorców, […]

Warsztaty – klastry i sieci współpracy – CLUSTERS3

W dniu 5 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (UMWL) odbyły się pierwsze z cyklu trzech warsztatów dedykowanych wypracowaniu polityki klastrowej na poziomie regionalnym, stanowiącej rezultat projektu CLUSTERS3 (Interreg Europa) wdrażanego przez UMWL. W spotkaniu prowadzonym przez ekspertów Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), Panią Elżbietę Książek i Pana […]

MEGATEM-EC Lublin Sp. z o.o. w gronie Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przystąpieniu MEGATEM-EC Lublin Sp. z o.o. do Lubelskiego Klastra Ekoenergetyczego. MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o. zajmuje się dostarczeniem energii cieplnej dla mieszkańców kilku dzielnic Lublina: Tatary, Bronowice, Felin, Śródmieście, Czechów i Kalinowszczyzna. Produkcja ciepła odbywa się w układzie skojarzonym, co umożliwia jednocześnie wytwarzanie energii elektrycznej. Odbiorcą energii jest Towarzystwo […]