Tomaszowski Klaster Energii wyróżniony przez Ministerstwo Energii

Tomaszowski Klaster Energii (TKE) uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii w II Konkursie dla klastrów energii zorganizowanym przez Ministerstwo Energii.  Ponadto Klaster znalazł się w gronie sześciu wyróżnionych klastrów. Koncepcja klastrów energii wprowadzona została po raz pierwszy w 2016 roku wraz ze zdefiniowaniem w ustawie o odnawialnych  źródłach energii pojęcia klastrów energii. Klastry energii to rozwiązania, których […]

Spotkanie Interesariuszy w ramach projektu FIRESPOL

W dniu 23 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się Spotkanie Interesariuszy w ramach projektu FIRESPOL, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. W czerwcu 2018 roku Województwo Lubelskie wraz z 5 regionami Unii Europejskiej z Hiszpanii, Łotwy, Irlandii, Niemiec i Chorwacji rozpoczęło realizację projektu FIRESPOL […]

„Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018” – spotkanie informacyjne

W dniu 22 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018”, w którym uczestniczyła Pani Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Podczas spotkania dokonano podsumowania badania benchmarkingowego, które objęło 40 polskich klastrów, […]

Seminarium Klastra podczas Targów ENERGETICS 2018 – podsumowanie i prezentacje

W dniu 14 listopada 2018 roku podczas XI Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2018 odbyło się Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, w którym uczestniczyło ponad 80 osób, w tym przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, jednostek naukowo-badawczych i studenci. Seminarium zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego we współpracy z Partnerami Klastra. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali […]

Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Zarządzanie w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw do udziału w bezpłatnym e-szkoleniu „Zarządzanie w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji”. Szkolenie zostało opracowane w ramach projektu  „ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i jest finansowane z programu Interreg Europa Środkowa. Celem projektu jest wymiana doświadczeń, która ma służyć zwiększeniu zdolności regionów […]

Projekt ROSIE – spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

W dniu 29 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu „ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP”, w którym uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Projekt ROSIE,  realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, jest finansowany z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem […]

Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego – zaproszenie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego,  które odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 roku o godz. 9.30 w Hali Targowej przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie (Sala konferencyjna B1). Seminarium jest organizowane w ramach XI  Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2018, które zostały objęte patronatem branżowym przez […]

Konferencja „Mentoring w sektorze eko-przemysłu”

W dniu 23 października 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Mentoring w sektorze eko-przemysłu”, w której uczestniczyła Małgorzata Gałczyńska reprezentująca Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) oraz Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) w ramach projektu EcoMentor realizowanego w ramach […]

Grupa Operacyjna „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” zaprasza do odwiedzenia strony www

Grupa Operacyjna „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” zaprasza do dowiedzenia strony operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. Współpraca Partnerów wchodzących w skład Grupy Operacyjnej została zainicjowana w ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Liderem grupy jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, która w ramach operacji współpracuje z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym […]