I Warsztat z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży OZE – prezentacje

W dniu 24 sierpnia 2017 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie odbył się I Warsztat z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu z województwa lubelskiego. Spotkanie zapoczątkowało cykl warsztatów, które są […]

Cykl warsztatów z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w I Warsztacie z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej, który odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie […]

Posiedzenie Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

W dniu 17 lipca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas spotkania dyskutowano nt. kluczowych działań jakie będą podejmowane do końca 2017 roku przez Klaster. Omówiono możliwości współpracy Partnerów Klastra z tworzonym Tomaszowskim Klastrem Energii. Analizie poddano także działania związane z tworzeniem łańcucha powiązań kooperacyjnych, którego celem jest obsługa procesu tworzenia i […]

Praktyki studenckie w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

W dniach 6 i 12 lipca 2017 roku w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, która jest Koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, odbyli praktykę studenci z Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Dwudniowe praktyki były elementem programu 10 dniowych praktyk „Student Business Expert”  opracowanego przez instytucje otoczenia biznesu (IOB) z województwa lubelskiego, będące członkami Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. Celem programu jest kreowanie […]

Konferencja „Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka”

W dniu 30 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyła się Konferencja „Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka”, w której uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. działania Ministerstwa Energii w obszarze funkcjonowania klastrów energii oraz przykładowe porozumienia na rzecz utworzenia klastrów energii, a także możliwości […]

Konferencja „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”

W dniu 30 czerwca 2017 roku w Sali Pod Kopułą w Warszawie odbyła się międzynarodowa Konferencja Klastrowa „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju. Podczas sesji plenarnej zaprezentowano założenia polityki klastrowej i inicjatywy klastrowe w Unii Europejskiej i Krajach Grupy Wyszehradzkiej, a także dyskutowano nt. możliwości rozwoju polityki […]

Projekt BioReg – Warsztat „Zarządzanie odpadami drzewnymi – dobre praktyki”

W dniu 29 czerwca 2017 roku w Puławach odbył się warsztat „Zarządzanie odpadami drzewnymi – dobre praktyki”, w którym uczestniczył Przedstawiciel Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Organizatorem spotkania był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG BIP) – Partner Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Międzynarodowy warsztat został zorganizowany w ramach projektu BioReg, w którym IUNG BIP […]

Warsztaty „Rynek bioenergii w Polsce”

W dniu 30 maja 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyły się Warsztaty „Rynek bioenergii w Polsce”, w których uczestniczył Reprezentant Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego Pan Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach – Partnera Klastra. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Lorie Hamelin, Ekspert w projekcie BioEcon, która […]

Grupa Zakupowa Energia Sp. z o.o. Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Rada Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podjęła decyzję o przyjęciu Grupy Zakupowej Energia Sp. z o.o. do Klastra. Grupa Zakupowa Energia Sp. z o.o. zajmuje się edukacją społeczeństwa w zakresie osiągania niezależności energetycznej oraz obniżania kosztów energii cieplnej i elektrycznej. Spółka jest zainteresowana współpracą w ramach Klastra, m.in. w zakresie współpracy z dostawcami technologii produkcji energii w instalacjach […]